Kontakty Avanti Tours

FIREMNÉ INFO pre fakturáciu
Názov firmy: Ing. Oľga Karlíková AVANTI TOURS
Sídlo firmy: Dúbravcova 3, 036 01 Martin
Prevádzka: 1./ Dúbravcova 3, 036 01 Martin
2./ M.R. Štefánika 4, 036 81 Vrútky
Zastúpená: Ing. Oľgou Karlíkovou, 0915 841 727,0903 522 153
IČO: 33926387
DIČ: 1021886558
IČO DPH: SK1021886558
Číslo účtu/banka: 6832262000/1111, UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK9411110000006832262000
SWIFT: UNCRSKBX
Tel. číslo: 00421/43/4 131 883, 043/4 300 244
Fax. Číslo: 00421/43/4 221 337
e-mail: avanti@enelux.sk, ckavanti@enelux.sk
Web: www.avantitours.sk, www.cyklozajazdy.sk


Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného Úradu v Martine pod reg. číslom.: 506-7156


Otváracia doba: pondelok – piatok od 9:00 hod do 17:00 hod


Reklamačný poriadok na stahnutie.

Všeobecné zmluvné podmienky 2021

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie, nezabudnite napísať Váš email alebo telefónne číslo. Ďakujeme.

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kontakty

tel:  +421 43 4300 827
+421 43 4131 883 
mobil: +421 915 841 727
+421 915 841 995
e-mail:  avanti@enelux.sk
skype:  avantitours 
ckavantitours

Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok